bankbiljetten / 084a / Czechoslovakia / Tsjechoslowakije / 25 Korun / 1953 / Unc

13.99