Euromunten / Vaticaan / 2005 / 2 Euro / Unc / Wereld Jongeren Dag

284.95