Euromunten / Vaticaan / 2014 / 2 Euro / Unc

68.95