Euromunten / Vaticaan / 2023 / 10 Euro / Proof / Benedetto XVI

89.95