Worldcoins / Lebanon / Libanon / 5 Piastres / 1970 / Unc / Km 25.1

1.15