Euromunten / Luxemburg / 2014 / 2 Euro / Unc / 175 Jaar Onafhankelijkheid

3.95