Euromunten / Vaticaan / 2010 / 2 Euro / Unc / Jaar Van De Priester

54.95